ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

“FASTFIX”

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Положення про обробку

та захист персональних даних

Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – «Закон») та регулюється цим Законом.

“Контролер” означає особу, яка є відповідальною за обробку та захист Персональних даних Користувачів, які перебувають на території ЄС в розумінні Загального регламенту захисту персональних даних (General Data Protection Regulation) від 27 квітня 2016 року (далі “GDRP”).

“Мобільний додаток” – це програмне забезпечення (з усіма наявними доповненнями та вдосконаленнями), призначене для роботи на смартфонах, планшетах, годинниках та інших мобільних пристроях, і розроблене для конкретної платформи (iOS, Android). Для цілей цієї Політики під Мобільним додатком мається на увазі таке програмне забезпечення: FASTFIX.

“Персональні дані” означає сукупність особистих даних та/або неперсоніфікованої інформації про Користувача, що надається ним самим Правовласнику та/або автоматично збирається Правовласником та/або третіми особами.

“Політика” означає цю Політику конфіденційності мобільного додатка (з усіма наявними доповненнями та змінами).

“Користувач” означає юридичну або фізичну особу, яка завантажила Мобільний застосунок на смартфон, планшет, годинник або будь-який інший мобільний пристрій та/або здійснила активацію такого Мобільного застосунку на одному із зазначених пристроїв.

“Угода користувача” означає угоду, що укладається між Правовласником і Користувачем щодо порядку, правил та особливостей використання Користувачем Мобільного додатку. Користувач приєднується до такої угоди та не має права вносити та/або вимагати внесення до неї будь-яких змін або доповнень. Користувач може ознайомитися з умовами Угоди користувача за таким посиланням: fasfix.app/privacy.

“Правовласник” означає наступну особу, якій належать виключні права володіння Мобільним додатком

Fastfix Ukraine info@fastfix.app м. Чернігів вул Генерала Бєлова37/6

“Процесор” означає особу, яка в розумінні GDRP за дорученням Контролера виконує зберігання та/або обробку Персональних даних, отриманих від Користувачів.

“Файли cookie” означають невеликі файли, що надсилаються будь-яким мобільним додаткам або сайтом, і розміщуються на смартфонах, планшетах, годинниках та інших мобільних пристроях Користувача, для поліпшення роботи таких додатків або сайтів, а також якості розміщеного в них контенту.

2. ВІДНОСИНИ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПОЛІТИКА

Загальні положення

Ця Політика використовується і може бути застосована виключно до Персональних даних, одержуваних від Користувача у зв’язку з використанням ним Мобільного додатка. Положення цієї Політики спрямовані на:

(1) визначення видів і типів персональних даних, що отримуються, напрямків і цілей використання (обробки) Персональних даних, а також джерел отримання таких Персональних даних; і

(2) визначення прав Користувача щодо захисту конфіденційності переданих ним Персональних даних; і

(3) визначення осіб, відповідальних за обробку та зберігання Персональних даних, а також третіх осіб, яким такі дані розкриваються (повністю або частково).

Правила цієї Політики не застосовуються в разі обробки третіми особами Персональних даних, які добровільно надаються Користувачем.

За допомогою встановлення та/або активації Мобільного застосунку на смартфоні, планшеті, годиннику або іншому мобільному пристрої Користувач погоджується з умовами цієї Політики та надає свою згоду Правовласнику на збирання, оброблення, утримання та зберігання Персональних даних у порядку та на умовах, передбачених цією Політикою.

Якщо Користувач не згоден з умовами Політики та/або окремі умови Політики йому не зрозумілі, у такому разі Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Мобільного застосунку.

Права Користувача щодо захисту персональних даних

У зв’язку з наданням Персональних даних Користувач автоматично отримує такі права:

(1) отримувати дані, що стосуються їх обробки (підстави та цілі такої обробки, способи обробки, що застосовуються, відомості про осіб, які мають доступ до них або яким вони можуть бути розкриті на підставі договору або Закону).

(2) отримувати дані про місцезнаходження та ідентифікаційні дані осіб, які здійснюють обробку Персональних даних.

(3) отримувати дані про строки зберігання Персональних даних.

(4) отримувати дані про здійснену або про передбачувану транскордонну передачу Персональних даних.

(5) отримувати інформацію про місцезнаходження та ідентифікаційні дані осіб, які здійснюють зберігання Персональних даних.

(6) оскаржувати дії або бездіяльність Правовласника до уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних або в судовому порядку.

(7) отримувати відшкодування збитків та/або компенсацію морально
(8 реалізовувати інші права у сфері захисту персональних даних, передбачені Законом або положеннями цієї Політики.

3. ПЕРЕЛІК ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ЗБИРАЮТЬСЯ

Неперсоніфікована інформація про користувачів

У зв’язку з використанням Мобільного додатку Правовласник може автоматично збирати та обробляти наступну неперсоніфіковану інформацію про Користувача:

(1) інформацію про трафік, можливу кількість здійснених кліків, логи та інші дані.

(2) інформацію про місце знаходження Користувача (геолокація). Користувач може в будь-який момент відключити геолокацію шляхом зміни налаштувань пристрою, з якого здійснено вхід у Мобільний додаток. Геолокація використовується Мобільним додатком тільки тоді, коли Користувач активно використовує такий додаток. При виході з Мобільного додатка геолокація перестає функціонувати.

(3) інформацію про пристрій (ідентифікаційний номер, мережа мобільного оператора), з якого виконується вхід, операційну систему, платформу, тип браузера та іншу інформацію про браузер, IP адресу.

Особисті дані про користувачів

Користувач надає Правовласнику про себе такі особисті дані:

(1) повні прізвище, ім’я та по батькові.

(2) дату народження та вік.

(3) адресу електронної пошти.

(4) номер мобільного телефону.

(5) стать Користувача.

(6) фотографію із зображенням Користувача.

(7) усі фотографії що зберігаються на пристрої, з якого виконується вхід до Мобільного додатку.

(8) дані, які містяться в особистому кабінеті (профілі) Користувача, а також інша активність особистого кабінету (профілю) Користувача.

(9) дані про здійснені Користувачам замовлення/покупки та/або отримані/оплачені послуги через Мобільний додаток.

(10) дані та інформація, що отримується в результаті об’єднання тих чи інших Персональних даних конкретного Користувача, а також дані та інформація, які отримують дані про Користувача, що отримуються від третіх осіб (партнерів, маркетологів, дослідників).

Користувач є єдиною відповідальною особою за повноту наданих особистих (персональних) даних, що надаються, і зобов’язаний здійснювати своєчасну їхню зміну (оновлення, перевірку, коригування) на регулярній основі.

Правовласник виходить з того, що всі надані Користувачем особисті (персональні) дані є достовірними, і що Користувач підтримує таку інформацію в актуальному стані.

Інформація про транзакції, що здійснюються

Користувач через Мобільний додаток може здійснювати оплату за товари або послуги, за допомогою введення в спеціальне поле інформації про платіжну картку та ідентифікаційних даних власника такої картки. Користувач може здійснювати оплату в Мобільному додатку таким способом:

        – за допомогою банківської картки.

        – а також таким способом: wayforpay.

Збір і обробка даних про Користувача в даному випадку здійснюється виключно для цілей проведення оплати, недопущення шахрайства, а також дотримання інших вимог Закону.

Користувач надає свою згоду на доступ і збір Правовласником і відповідною платіжною системою або банківською установою, через яку/яку проводиться оплата, до таких Персональних даних, а також погоджується з політикою конфіденційності відповідної платіжної системи або банківської установи.

Використання файлів cookie

Даний Мобільний застосунок застосовує певні Файли cookie для збереження IP-адреси, вподобань Користувачів або типу пристрою, що використовується, з метою (1) ведення статистики відвідувань і трафіку сайту, та (2) персоналізації даних, що виводяться на екран Користувача, та (3) збереження даних, необхідних для ідентифікації Користувача, зокрема й за умов доступу з різних пристроїв, та (4) показу реклами відповідно до інтересів і вподобань Користувача.

Мобільний додаток може використовувати як власні Файли cookie, що належать Правовласнику, так і Файли cookie третіх осіб.

Мобільний додаток використовує такі Файли cookie:

(1) Технічні (функціональні) Файли cookie, які потрібні для контролю трафіку та передачі даних, для ідентифікації Користувачів та надання доступу Користувачу до контенту Мобільного застосунку та без яких використання Мобільного застосунку є функціонально обмеженим, а також для запобігання наданню рекомендацій, що не відповідають інтересам Користувача.

(2) Статистичні Файли cookie, які потрібні для відстеження частоти відвідуваності Сайту Користувачами, для виявлення способів використання Користувачем Мобільного застосунку, а також для виявлення типу та виду контенту, що є популярними або цікавим для Користувача.

(3) Геолокаційні Файли cookie, які потрібні для визначення місця знаходження Користувача для персоналізації контенту, що виводиться на екран його пристрою, в Мобільному додатку.

(4) Файли cookie третіх осіб, які встановлюються третіми особами з дозволу Користувача і призначені для проведення статистичних досліджень, що стосуються поведінки Користувача в мережі Інтернет та/або направлення персоналізованих рекламних чи маркетингових матеріалів Користувачеві та/або надання товарів чи послуг.

Користувач має право в будь-який момент відключити Файли cookie в Мобільному додатку шляхом зміни певних налаштувань у своєму смартфоні, планшеті, годиннику або іншому мобільному пристрої. Таке вимкнення може спричинити обмеження або зміну доступу Користувача до функціональних можливостей Мобільного додатка та/або контенту.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Визначення цілей обробки

Збір та обробка Персональних даних здійснюється з такою метою:

(1) для аналізу поведінки Користувача, а також виявлення переваг Користувача до певного виду контенту.

(2) для оперативної та коректної роботи Мобільного застосунку, поліпшення функціонування роботи Мобільного застосунку, поліпшення контенту Мобільного застосунку, поліпшення внутрішньої архітектури та функціональності Мобільного застосунку.

(3) для ідентифікації Користувача.

(4) для направлення персоналізованих рекламних і маркетингових матеріалів на вказану електронну адресу та/або мобільний телефон Користувача.

(5) для дотримання вимог Закону.

(6) для відстеження замовлень/покупок, здійснених Користувачем через Мобільний додаток.

(7) для визначення місця знаходження Користувача.

(8) для технічної підтримки Мобільного додатка, виявлення проблем у його роботі та їх усунення.

(9) для підтримання зв’язку з Користувачем (комунікація).

(10) для виконання інших зобов’язань Правовласника, які виникли перед Користувачем.

(11) для проведення статистичних досліджень.

(12) для будь-яких інших цілей, за умови отримання окремої згоди від Користувача.

Обробка Персональних даних здійснюється на основі принципів:

(1) законності цілей і способів обробки; і
(2) сумлінності; і
(3) відповідності цілей обробки Персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим під час збирання таких Персональних даних; і
(4) відповідності обсягу та характеру оброблюваних Персональних даних заявленим цілям їх обробки.

Умови обробки персональних даних

Обробка Персональних даних проводиться у випадках:
(1) отримання згоди від Користувача; або
(2) досягнення Правовласником цілей, передбачених міжнародним договором або Законом; або
(3) надання Користувачем своїх Персональних даних необмеженому колу осіб; або
(4) виконання інших зобов’язань Правовласника перед Користувачем, включно з, але не обмежуючись, наданням певного контенту Користувачу; або
(5) врятуванням життя чи здоров’я Користувача, коли згоду на обробку його Персональних даних не вдається отримати завчасно.

У разі знеособлення Персональних даних, що не дає змоги прямо чи опосередковано визначити Користувача, подальше використання та розкриття таких даних третім особам допускається і щодо них більше не застосовуються правила цієї Політики.

Правовласник вживає всіх можливих заходів для захисту конфіденційності отриманих Персональних даних, за винятком випадків, коли Користувач зробив такі дані загальнодоступними.

Обробка Персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації та без використання таких засобів автоматизації.

5. ДОСТУП ТРЕТІХ ОСІБ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Використання ремаркетингових сервісів

Правовласник використовує ремаркетинг для реклами Користувачу контенту Мобільного додатка на інших сайтах, які відвідує Користувач.

Ремаркетингові сервіси Правовласнику надаються за допомогою платформи Google ads. Google Ads збирає та обробляє неперсоніфіковані дані, які безпосередньо не дозволяють встановити або ідентифікувати Користувача. Зібрана інформація, як правило, може включати
(1) контент, який переглядав Користувач,
(2) дату і час, коли Користувач переглядав контент,
(3) дані про геолокацію. Збір та обробка такої неперсоніфікованої інформації дозволяє надавати Користувачеві більш таргетинговий рекламний або маркетинговий контент.

За допомогою встановлення Мобільного додатка Користувач погоджується з політикою конфіденційності (Privacy Policy) для Google Ads і Угодою користувача (Terms of Use) для Google Ads, а також з автоматичним встановленням на пристрій Користувача відповідних Файлів cookie.

Користувач має право в будь-який момент відмовитися від такої реклами за допомогою змін відповідних налаштувань браузера і пристрою, з якого здійснюється вхід в Мобільний додаток.

Використання аналітичних платформ

Правовласник використовує аналітичну платформу Google Analytics для
(1) відстеження частоти відвідуваності Сайту Користувачами; та
(2) відстеження способів використання Користувачем Мобільного додатку та/або його контенту; та
(3) виявлення типу та виду контенту, що є популярними серед Користувачів; та
(4) визначення місця знаходження Користувача. Користувач також надає свою згоду Правовласнику на використання ним інформації, отриманої про Користувача від Google Analytics.

Для зазначених цілей аналітична платформа Google Analytics може збирати дані про IP-адресу, геолокацію, поведінку Користувача, а також його вподобання та інтерес щодо певного контенту.

Аналітична платформа Google Analytics отримує доступ до Персональних даних для того, щоб надати Правовласнику розуміння того, наскільки ефективно працює його Мобільний застосунок, який саме контент є популярним, наскільки ефективним є розміщення в ньому тієї чи іншої реклами, а також для цілей розроблення та/або покращення існуючої маркетингової стратегії Правовласника.

За допомогою встановлення Мобільного додатка Користувач погоджується з політикою конфіденційності (Privacy Policy) Google Analytics, а також з автоматичним встановленням на пристрій Користувача відповідних Файлів coockie.

Розкриття персональних даних третім особам

Правовласник має право розкривати Персональні дані
(1) своїм афілійованим особам, філіям і представництвам, відкритим як на території України, так і на території інших держав;
(2) правонаступникам Правовласника, що виникли внаслідок його ліквідації, реорганізації або банкрутства, та які набули виключних прав володіння Мобільним застосунком;
(3) постачальникам платіжних послуг або банківським (фінансовим) установам, для проведення транзакцій Користувача через Мобільний застосунок;
(4) третім особам і

Правовласник розкриває Персональні дані тільки в тому випадку, якщо
(1) упевнений, що треті особи будуть дотримуватися умов цієї Політики та вживати таких самих заходів щодо захисту конфіденційності Персональних даних, яких вживає сам Правовласник, та
(2) згода на таке розкриття була попередньо висловлена Користувачем та/або допускається на підставі Закону.

Розсилка рекламних матеріалів користувачам

Користувач автоматично з установкою Мобільного додатка на пристрій погоджується з правом третіх осіб надсилати на надану електронну адресу та/або мобільний телефон персоналізовані рекламні та маркетингові матеріали.

Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання таких рекламних і маркетингових матеріалів за допомогою виконання таких дій:

Надіслати відповідний лист з відмовою на info@fastfix.app

6. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

Реклама в мобільному додатку

Правовласник не розміщує рекламу в Мобільному додатку.

Розсилка рекламних матеріалів

Користувач автоматично з установкою Мобільного додатка на пристрій погоджується з правом Правовласника надсилати на надану електронну адресу та/або мобільний телефон персоналізовані рекламні та маркетингові матеріали.

Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання таких рекламних і маркетингових матеріалів за допомогою виконання таких дій:

Надіслати відповідний лист з відмовою на info@fastfix.app

Звертаємо увагу, що в разі відмови від отримання рекламних і маркетингових матеріалів, Користувач може продовжувати отримувати від Правовласника будь-які повідомлення, пов’язані з порядком використання Мобільного додатка та/або його контенту.

7. НАПРАВЛЕННЯ СКАРГ І ЗАПИТІВ ПРАВОВЛАСНИКУ

Вимога про припинення обробки персональних даних

Кожен Користувач має право висловити своє заперечення Правовласнику проти обробки та/або зберігання його Персональних даних. Таке заперечення може бути виражене наступним чином:

Надіслати відповідний лист з відмовою на info@fastfix.app

Запит на отримання інформації про персональні дані

Якщо у Користувача виникають питання, пов’язані з порядком застосування або використання цієї Політики, порядком та/або способом оброблення Персональних даних, Користувач може поставити таке питання таким чином:

Надіслати відповідний лист на info@fastfix.app

Зміна (оновлення, доповнення, коригування) або видалення персональних даних

Користувач має право в будь-який момент самостійно змінити або видалити свої Персональні дані, за винятком випадків, коли така зміна або видалення може призвести
(1) до порушення правил цієї Політики; або
(2) до порушення Закону;
(3) характер таких Персональних даних є доказом у будь-якому судовому процесі, що виник між Правовласником і Користувачем. Для цього Користувачеві потрібно видалити свій особистий акаунт (профіль) у Мобільному застосунку.

Правовласник має право в будь-який момент видалити особистий акаунт/профіль Користувача, а також усі Персональні дані про Користувача, якщо він порушив умови цієї Політики та/або Угоди користувача.

8. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Зберігання здійснюється третіми особами за дорученням Правовласника. Користувач дає свою згоду на зберігання його Персональних даних третіми особами за дорученням Правовласника, за умови збереження такими третіми особами конфіденційності отриманих Персональних даних. Функції зберігання Інформації доручено наступній особі: AWS SERVICE (далі “Зберігач”). Оскільки особа, яка здійснює зберігання Персональних даних, перебуває на території України, Європейського союзу/Європейської Економічної Зони, Користувач цим надає свою згоду на транскордонне передання своїх Персональних даних і на їх зберігання за межами України.

Зберігання здійснюється протягом усього терміну використання Користувачем даного Мобільного додатка.

Правовласник зобов’язується негайно після припинення використання Користувачем Мобільного додатка знищити або ж знеособити його Персональні дані.

9. ДОСТУП НЕПОВНОЛІТНІХ ДО МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА

Користувачі на території України

Використання Мобільного додатка призначене для осіб віком від 16 років, які отримують до нього доступ лише за умови надання попередньої згоди на обробку їх Персональних даних.

Якщо Користувач є неповнолітньою особою, у такому разі він повинен негайно припинити використання цього Мобільного додатка.

Користувачі на території Європейського Союзу

Використання Мобільного додатка призначене для осіб віком 16 років і старше, які отримують до нього доступ лише за умови надання попередньої згоди на обробку їхніх Персональних даних. Правовласник перевіряє вік Користувача таким чином:

користувачеві буде потрібно ввести дату свого дня народження в спеціальне поле

Якщо Правовласнику стало відомо, що вік Користувача не відповідає допустимому віку для користування Мобільним додатком, у такому разі Правовласник зобов’язується негайно заблокувати доступ такому Користувачеві до Мобільного додатка.

10. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Захист конфіденційності Персональних даних є першочерговим і важливим завданням для Правовласника. Правовласник дотримується всіх необхідних міжнародних стандартів, правил і рекомендацій щодо захисту Персональних даних.

Правовласник впровадив низку технічних та організаційних методів, спрямованих на захист Персональних даних від розголошення або несанкціонованого доступу до них третіх осіб.

11. КОРИСТУВАЧІ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Загальні положення

Оскільки Мобільний додаток є доступним для користувачів з Європейського союзу, Правовласник зобов’язується додатково дотримуватися положень GDRP.

Контролером у розумінні цієї Політики є Правовласник. Процесором у розумінні цієї Політики є Зберігач згідно зі Статтею 8 Політики.

Правовласник здійснює зберігання Персональних даних протягом розумного строку, необхідного для досягнення цілей обробки, проте не меншого за строк, встановлений локальним законодавством держави-члена Європейського союзу, на території якої доступний Мобільний додаток, для зберігання того чи іншого виду Персональних даних. По закінченню строку, встановленого для зберігання, Правовласник зобов’язується негайно знищити або знеособити такі дані.

Права користувачів у сфері захисту персональних даних

Згідно з Главою 3 GDRP Користувачі, які перебувають на території Європейського Союзу, мають такі права в галузі захисту Персональних даних:
(1) право на отримання інформації про свої Персональні дані (“the right to be informed”);і
(2) право на доступ до своїх Персональних даних (“the right of access”); і
(3) право на виправлення Персональних даних (“the right to rectification”); і
(4) право на знищення Персональних даних (“the right to erasure”); і
(5) право на обмеження обробки Персональних даних (“the right to restrict processing”); і (6) право на перенесення Персональних даних третім особам (“the right to data portability”); і
(7) право на заперечення (“the right to object”).


12. Заключні положення

Доступність тексту політики для ознайомлення

Користувачі можуть ознайомитися з умовами цієї Політики за таким посиланням: fastfix.app/privacy.

Ця Політика може бути перекладена іноземною мовою для тих Користувачів, які здійснюють доступ до Мобільного додатка за межами України. У разі розбіжності тексту оригіналу (українська мова) та його перекладу, переважну силу має мова оригіналу.

Ця редакція Політики діє від 10 жовтня 2022 року.

Зміна та доповнення Політики

Ця Політика може бути змінена час від часу. Правовласник не несе будь-якої відповідальності перед Користувачем за зміну умов цієї Політики без дозволу та/або згоди Користувача.

Користувач сам зобов’язується на регулярній основі перевіряти положення цієї Політики на предмет її можливої зміни або доповнення.

Застосовне законодавство

Ця Політика розроблена відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

Ризик розголошення

Незалежно від вжитих Правовласником заходів захисту конфіденційності одержуваних персональних даних, Користувач належним чином ознайомленим з тим, що будь-яке передання Персональних даних у мережі Інтернет не може бути гарантовано безпечним, а тому Користувач здійснює таке передання на свій власний ризик.

13.  Інформація щодо розрахунків


Ми не несемо відповідальність за кінцеву ціну зазначену сервісом (це приблизна ціна), вона може змінюватися залежно від складнощів виконаних робіт сервісу.

Встановлюй застосунок Fastfix, створюй запит зі своїм зверненням та отримай  пропозиції 

Контакти

099 627 7825

099 627 7828

© 2022 – 2023 Fastfix LLC Ukraine